Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Trường Phát

Ngành điện
Lưới địa kỹ thuật được sản xuất đầu tiên ở Anh, sau đó phát triển ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước thế giới trong lĩnh vực giao thông,...

Chi tiết

Ô ĐỊA KỸ THUẬT TPCELL Ô địa kỹ thuật TPcell là sản phẩm được sản xuất từ các dải HDPE có chiều rộng từ 5cm đến 20 cm được...

Chi tiết

vai dia ky thuat det PP
Vải địa kỹ thuật dệt: gồm những sợi PET/PP dọc và sợi ngang dệt lại giống như vải may mặc. Biến dạng của nhóm vải dệt thường được thí...

Chi tiết

Chat ngay với chúng tôi

Hotline 1:

0936078168
minhhieuthainguyen

Hotline 2:

0986086626
thi2787