Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Trường Phát

25 09/17
Tổ hợp bauxit-nhôm Tân Rai – Lâm Đồng đã hoàn thành khoảng 80% tổng khối lượng xây lắp. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án tổ hợp bauxite...

Xem thêm

Chat ngay với chúng tôi

Hotline 1:

0936078168
minhhieuthainguyen

Hotline 2:

0912177898
minhhieuthainguyen